Skip to Content

معاون آموزشی دانشکده علوم زیستی منصوب شد

 
 

 

 

دکتر فرخ قهرمانی نژاد

 

با عنایت به مراتب تخصص و شایستگی دکتر سبحان‌اللهی رئیس دانشگاه، در حکمی سرکار خانم دکتر فرزانه نجفی  را به سمت معاون آموزشی دانشکده علوم زیستی به مدت دو سال منصوب کرد.

همچنین ایشان در نامه‌ای از خدمات  آقای دکتر فرخ قهرمانی نژاد در این سمت تقدیر و تشکر کرد.
برای این دو استاد عزیز آرزوی سلامت، سعادت و توفیق داریم.